Kadınların istihdamı için küresel dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamındaki "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu Paneli"nde, kadınların istihdamı için küresel dayanışmanın çok önemli olduğunu belirtmiştir.


Emine Erdoğan
R. Tayyip Erdoğan'ın eşi

Bildiğiniz gibi kalkınma, eski anlayışta yalnızca ekonomik çerçevede değerlendiriliyordu. Oysa bugün biliyoruz ki, kalkınma, sosyal ve bireysel refah ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla hem mikro hem makro ölçekte gerçek bir kalkınma için siyasi, ekonomik ve sosyal değişimleri sağlayacak politikalara ihtiyacımız var. Yani kadınların istihdamı için eğitim politikalarını, eğitimin önünü açmak için sosyal değişimi tetikleyecek politikaları bütüncül olarak ele almalıyız. Bu noktada, küresel dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksulluğu bertaraf etmek, cinsiyet adaletini sağlamak, çevreyi korumak ve insan haklarını teminat altına almak ancak bu dayanışmayla mümkün olabilir.

Emine Erdoğan başka ne söyledi?


Sen de düşüncelerini paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.