İstanbul için çok büyük deprem düşünmüyorum


Kentsel dönüşümün hızlanması gerektiğini vurgulayıp, yeni yapıların deprem yönetmeliklerine uygun yapılmasını tavsiye etmiştir.


Ziyadin Çakır
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı

Depremin büyüklüğünü belirleyen en önemli unsur fayın uzunluğudur. Fay boydan boya kırılsa dahi 7.2’yi, 7.3’ü geçme olasılığı yok. Çünkü Marmara fayı çok parçalı bir fay, tek parça kırılması mümkün değil. Dolayısıyla İstanbul için çok büyük deprem düşünmüyorum.

Ziyadin Çakır başka ne söyledi?


Sen de düşüncelerini paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.