Prof. Dr. Semih Ergintav, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeodezi Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. 

EĞİTİM: 

Doktora: Jeofizik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1994
Yüksek Lisans: Jeofizik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1986
Lisans : Jeofizik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1984

ARAŞTIRMA ALANLARI: 

Uzay Jeodezisi (GPS, InSar, PsInSAR Uygulamaları)
Jeodezi ve jeofizik verilerin entegrasyonu
Uzaktan Algılama, Jeofizik (Yerküre, Sismoloji Uygulamaları)
Gravite, Aktif Tektonik, Deprem Sismolojisi
Fay Kinematiği ve Dinamiği
Deformasyon Analizi, GPS Sürekli Gözlem Ağları Analizi
Standart Dışı Sayısal Veri İşlem Teknikleri

daha fazla

Siteye üye olarak fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

yorum yaz