Sinan Adıyaman

Sinan Adıyaman

TTB Başkanı

1960 yılında Kocaeli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ortopedi ve Travmatoloji A.D. alanında çalıştı. 2000-2002 yılları arasında da Ankara Tabip Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2004 yılları arasında da Ankara Tabip Odası Başkanlığı görevini yerine getirdi. 2006 ile 2008 yılları arasında TTB Merkez Konseyi II. Başkanlığı, 2004 ile 2012 yılları arasında da TTB Büyük Kongre Delegesi olarak görev yaparken, hâlen daha TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevini yürütmektedir. TTB’nin 2018’de gerçekleştirilen 69’uncu Büyük Kongresinde 2018-2020 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı seçildi.