1978-1985 Samsun Anadolu Lisesi

1985-1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2006-2009 Beykent Üniversitesi Sağlık Kurumları ve Hastane Yöneticiliği – Yüksek Lisansı

2013-Halen İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi – Doktora –Tez Aşamasında

2012 Yılında İstanbul’da Gerçekleşen Bebek Ölümü Nedenlerinin İl Ön İnceleme Komisyonu Raporlarına Göre Değerlendirilmesi,

16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi       27-31 Ekim 2013 – Antalya

2010  İstanbul’da Aile Hekimliği İçin Geriye Sayım Sürüyor Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi Y.2010,S.15, s.20-22

2010 The Improvement of Prenatal, Postnatal, Newborn and Preschool Child’s Health Care Services in Istanbul: GEBLİZ

TAF Prev Med Bull 2010; 9(4):289-296

2011 Research On Determing Employee Satisfaction Of Physicians Working At Primary Health  Services,

2012  Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness  Y.2011, Vol.3, No.2, pp.1-17

İstanbul’da doğum öncesi bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi: Toplum tabanlı bir araştırma

1993 İşyeri Hekimliği Eğitimi

2001 Afetlerde Sağlık Yönetimi Eğitimi

2003 İlkyardım Eğitimci Sertifikası

2004 Gıda Denetçisi Eğitim Sertifikası

2006 Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Eğitici Sertifikası 

2006 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Geliştirme Uyum Programı Eğitici Eğitimi Sertifikası

2007 Hekimler İçin Eğitim Becerileri Programı Sertifikası (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

2007 Kamu Alımları Eğitimi Sertifikası (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

2009 Akupuntur Tedavisi Uygulama Sertifikası

1991-1994 Kocaeli Karamürsel Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı

1994-1995 Gümüşsuyu Asker Hastanesi Acil Hekimliği

1995-1996 Karamürsel Devlet Hastanesi Acil Hekimliği

1996-1997 Ümraniye Eğitim Sağlık Grup Başkanlığı Merkez Sağlık Ocağı Hekimi

1996-1999 Ümraniye Eğitim Sağlık Grup Başkanlığı  İnkılap Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi

1999-2000 Beykoz İlçe Sağlık Grup Başkanı

2000-2008 Üsküdar İlçe Sağlık Grup Başkanı

 2008-2010 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ( Sağlık Ocakları Şubesi – Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şubesi )

2010-2011 İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabip Yardımcısı 

2012-2014 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ( Aile Hekimliği Şubesi – Toplum Sağlığı Şubesi – Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şubesi)

2014-2014 İstanbul Halk Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı (Strateji – Tüberküloz Şubesi – Aşı Şubesi – Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi -Aile Hekİmliği Eğitim Şubes

2014-2014 İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliği (Tıbbi Hizmet Koordinatörü)

2014-2016 İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği S.B. Marmara Üniversitesi Pendik E.A.H. Başhekim Yardımcısı

2014-2016 S.B. Türkiye Halk Sağlığı  Kurum Başkan Yardımcısı

2016-2017 İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği S.B. Ümraniye E.A.H. Başhekim Yardımcısı

2017- Halen İstanbul S.B.U. Ümraniye E.A.H. Başhekim Yardımcısı

versus