Rıza Türmen

Rıza Türmen

Eski AİHM Yargıcı

1941 yılında İstanbul'da doğdu. Hukukçu, diplomat ve milletvekilidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kanada'da da yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora çalışmasını tamamladı. 1985’te Türkiye’nin en genç büyükelçilerinden biri olarak Singapur’a atandı. 1995-1996 arasında Bern büyükelçisi, 1996-1998 arasında Avrupa Konseyi'nde dâimî temsilci olarak görev yaptı.

1998'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığına seçildi ve 2008'e kadar bu görevde kaldı. 2011 Seçimleri'nde CHP İzmir milletvekili seçilmiştir. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesidir.

versus