Metehan Akbulut

Metehan Akbulut

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri

Metehan Akbulut, Türk aktivist, sendikacı, araştırmacı, yazar ve tıp doktorudur. 1967 yılında Sivas’ta doğdu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Faaliyetlerini özellikle Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’de etkin bir şekilde sürdürmektedir. İşçi hakları ve sağlık çalışanlarının hakları gibi konularda iyileştirmeler talep etmektedir. Türk devrimci Deniz Gezmiş üzerine yaptığı araştırmalarla da tanınır.

Metehan Akbulut iş kazalarına karşı yasal düzenlemelerin yapılmasını istemektedir. Bazı iş kazalarını “cinayet” olarak tanımlamaktadır. 28 Nisan’ın “İşçi Cinayetleri İçin Yas Günü” ilan edilmesini önermiştir. Ayrıca, tıp doktorlarının çalışma koşullarının yasal olarak güvence altına alınması gerektiğini savunmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunu gündeme getirerek, doktorların uzmanlık alanlarını seçerken bile bunun etkili olduğunu iddia etmiştir.

Tıp doktorlarına sendikal bilinç kazandırılması gerektiği düşüncesindedir. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması gerektiğini öne sürmektedir. Çocuk işçilerin mağduriyetlerini gündeme getirmiştir. Sağlık sektöründeki pek çok sorunu gündeme taşımaktadır. Bunlardan başka, hava kirliliği, çevre kirliliği gibi sosyal sorumluluk ve devlet önlemleri gerektiren birçok konuda tepki göstermektedir.

Hasar gören Antalya Devlet Hastanesi’nin yerine yeni bir bina yapılmıyor oluşuna karşı bir protesto düzenledi. Sağlık çalışanlarına yönelik genel siyasi tutumu protesto etmek ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etmek için mitingler yapmıştır. 2006 yılında bir eyleminden dolayı polis tarafından gözaltına alındı.

versus