Hasan Saka

Hasan Saka

7. Türkiye Başbakanı

Hasan Hüsnü Saka (1886, Trabzon – 29 Temmuz 1960, İstanbul), Türk siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Başbakanı.

Hasan Saka 1886 yılında Trabzon'da doğmuştur. Saka oğulları ailesinden Trabzonlu Hafız Yunus efendinin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Trabzon İbtidai Mektebi ve Rüştiyesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Mercan İdadisi'nden birincilikle mezun oldu. 1908 yılında Mülkiye Mektebi'ni bitirdi. Divan-ı Muhasebat'a girdi. 1909 yılında öğrenim için Fransa'ya gönderildi. Kasım 1912 tarihinde Paris Siyasal Bilgiler Okulu Diplomasi Şubesinden mezun olarak yurda dönüşünden sonra Mülkiye Mektebinde İktisat ve Maliye dersleri okutmuştur. Nisan 1915 tarihinde Maliye Nezareti Varidat Umum Müdürlüğü Temettü Vergisi Temyiz Komisyonu 1. Mümeyyizliğine atandı. Ekim 1916 tarihinde Eskişehir Bölge İktisat Müdürü oldu. 4 Eylül 1918 tarihinde Mülkiye Mektebi İktisat Öğretmenliğini üstlendi.

Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son döneminde Trabzon Milletvekili seçilerek dağılmasına kadar görev yaptı.