Güven Nazmi Demiralp

Güven Nazmi Demiralp

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı

25/11/1979 Bursa/İnegöl doğumludur. İlk-orta-lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Öğrencilik esnasında başladığı çalışma hayatına mezuniyet sonrası özel sektörde çeşitli şirketlerde devam etmiştir. 2008 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Denetmen Yardımcısı unvanı ile memuriyete başlamıştır. 2011 yılında teşkilat yasası değişikliği sonrası kariyer uzmanı unvanı ile Ankara’da göreve başlamış ve halen Tapu Dairesi Başkanlığında görev yapmaktadır. Temel görevi haricinde, Çevre Şehircilik Bakanlığı AB İhale Komisyon Üyeliği, Ulusal Ajans Dış Uzmanlık, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik ve Uzlaştırmacılık gibi ilave görevleri mevcuttur. Halen çeşitli seviyelerde yurtiçi ve yurtdışında 5 farklı bölümde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Medeni hali bekardır.

versus