Emin Koramaz

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı.

versus