Bülent Yılmaz

Bülent Yılmaz

TTB Genel Sekreteri

1967'de Malatya'da doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunudur. 2016-2018 TTB Merkez Konseyi üyesidir. 

versus